افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 18 July , 2024

روتین پوستی

مراقبت از پوست در پاییز

مراقبت از پوست در پاییز

فصل پاییز با سرد شدنِ هوا یک سری تغییرات توی پوست ما به وجود میاد که باعثِ خشک شدن و تغییرِ ذات پوستمون میشه. برای همین مثلِ عوض شدنِ کمد لباسمون باید توی روتین پوستمون هم یک سری تغییرات انجام بدیم و مثلِ همیشه از پوست در برابر سردی و خشکی هوا مراقبت کنیم. روتین […]