افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 18 July , 2024

مراقبت از سالمندان

چگونه از سالمندان مراقبت کنیم؟

چگونه از سالمندان مراقبت کنیم؟

امروزه جمعیت سالمندان رو به افزایش می‌باشد و پرسش «چگونه از سالمندان مراقبت کنیم» اهمیتی حیاتی پیدا می‌کند. با افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ باروری، تعداد سالمندان در سراسر جهان به طور قابل توجهی در حال افزایش است. این روند، ضرورت توجه ویژه به نیازهای منحصر به فرد این قشر از جامعه را بیش از پیش نمایان […]