افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 20 July , 2024

نظافت

شرح وظایف نظافتچی و نیروهای خدماتی چیست؟ از کجا نیروی نظافتی بگیریم؟

شرح وظایف نظافتچی و نیروهای خدماتی چیست؟ از کجا نیروی نظافتی بگیریم؟

سرایداران و نظافتچی های ساختمان بخش اعظمی از ساختمان ها را پاک، بهداشتی، منظم و در موقعیت بهتر نگه می دارا هستند. ما در‌این مقاله سوژه وظایف سرایدار یا این که نظافتچی منزل میپردازیم. وظایف سرایدار یا این که نظافتچی ساختمان سرایداران و نظافتچی های ساختمان معمولاً شغل های ذیل را اجرا میدهند: آشغال ها […]