افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 21 September , 2023

آموزش

آموزش زبان ترکی استانبولی در یک ماه

آموزش زبان ترکی استانبولی در یک ماه

آموزش زبان ترکی استانبولی که به عنوان زبان رسمی کشور ترکیه و یکی از زبان های مهم جهان است، اهمیت فراوانی دارد. ترکی استانبولی به عنوان زبان مادری حدود 100 میلیون نفر و به عنوان زبان دوم توسط بیش از 20 میلیون نفر در جهان صحبت می شود. این زبان به لحاظ تاریخی، فرهنگی و […]