افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 May , 2024

انواع کویل برج خنک کننده

انواع کویل های مورد استفاده در صنعت تهویه مطبوع

انواع کویل های مورد استفاده در صنعت تهویه مطبوع

انواع کویل مورد استفاده در صنایع تهویه مطبوع، در لوازم خانگی و تجهیزات صنعتی استفاده می شوند که جریان الکتریکی را به انرژی حرارتی و یا برودتی تبدیل می نمایند.