افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 14 April , 2024

تاثیر نوروفیدبک بر تمرکز

 افزایش تمرکز با نوروفیدبک

 افزایش تمرکز با نوروفیدبک

افزایش تمرکز با نوروفیدبک یکی از جدیدترین روش‌های درمانی برای افرادی است که از عدم تمرکز رنج می‌برند. نتایج مثبت نوروفیدبک به نحوی بوده که بسیاری از روانکاوان را به سمت استفاده از این روش درمانی سوق داده است. محدودیت سنی خاصی برای استفاده از این روش وجود نداشته و تمامی افراد از کودک گرفته […]