افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 12 June , 2024

خرید فلزیاب

10 نکته مهم که باید قبل از خرید فلزیاب بدانید

10 نکته مهم که باید قبل از خرید فلزیاب بدانید

فلزیاب برای یافتن اجسام فلزی مخفی یا گم شده درون زمین استفاده می شود، این دستگاه ها در اطراف دیسک جستجوگر خود میدان مغناطیسی ایجاد می کنند و از طریق تغییر شدت میدان مغناطیسی در اطراف فلزات، متوجه وجود فلز می شوند و آن را شناسایی می کنند. فلزیاب ها باید به تمام طلاها و فلزهای قدیمی و جدید واکنش نشان دهند و نباید توانایی آنها در کشف طلای قدیم و جدید متفاوت باشد. قیمت فلزیاب ها نیز با توجه به ویژگی ها و امکانات آن ها تعیین می شود.البته برند بودن یا نبودن دستگاه نیز تاثیر زیادی روی قیمت دارد.