افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 15 July , 2024

روز جهانی شیراز

در روز جهانی شیراز، بلیط هواپیما شیراز پیدا می‌شود؟

در روز جهانی شیراز، بلیط هواپیما شیراز پیدا می‌شود؟

15 اردیبهشت در تقویم ملی ایران روز شیراز نامیده شده است و این مناسبت خاص در شهر شیراز تا یک هفته ادامه دارد. روز شیراز در سال 1381 توسط شورای شهر شیراز نام گذاری شد و مجلس نیز با این طرح موافقت نمود و در تقویم ملی کشور ایران نیز این روز با نام روز […]