افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 16 July , 2024

طرحواره درمانی

آشنایی با طرحواره شکست و بی کفایتی

آشنایی با طرحواره شکست و بی کفایتی

آیا احساس میکنید به اندازه دیگران موفق نیستید آیا دائماً در زمینه موفقیت خود را با دیگران مقایسه می کنید آیا تصور میکنید در جایی که باید باشید نیستید؟ شاید درگیر طرحواره شکست و بی‌کفایتی باشید.