افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 25 May , 2024

هود لامینار

هود لامینار کلاس 2 چه مشخصاتی دارد ؟

هود لامینار کلاس 2 چه مشخصاتی دارد ؟

هود لامینار کلاس 2 هود لامینار کلاس II به عنوان یک کابینت تهویه شده برای حفاظت از پرسنل ، محصول و محیط آزمایشگاه برای آزمایش های میکروبیولوژیکی و بیولوژیکی است. این هودها بر اساس نوع ساختار ، جریان هوا و سیستم های خروجی از هم متمایز می شوند. انواع آن شامل A1 ، A2 ، […]