افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 12 June , 2024

پارتیشن

مانع یا دعوت؟! دیدگاه های غیر منطقی در مورد پارتیشن شیشه ای

مانع یا دعوت؟! دیدگاه های غیر منطقی در مورد پارتیشن شیشه ای

در صورتی که قصد استفاده از پارتیشن های شیشه ای را داشته باشید، احتمالا حین مشورت گرفتن (برای خرید پارتیشن شیشه ای) با دیدگاه هایی چون: این دیوار های شیشه ای مانع تمرکز و باعث حواس پرتی می شوند، گران قیمت هستند، حریم خصوصی را کاهش می دهد، برای فضای کار رسمی مناسب نیستند، حس […]