افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 18 April , 2024
0

تست طرحواره، تستی برای تله های زندگی یا تله های شخصیتی رایگان

 • کد خبر : 2773
تست طرحواره، تستی برای تله های زندگی یا تله های شخصیتی رایگان
تله های زندگی 18 تله شخصیتی یا طرحواره ناسازگار هستند که با استفاده از تست طرحواره ناسازگار یانگ سنجیده می شوند. این تله ها یا طرحواره ها نه تنها روابط ما را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه تمام ویژگی های شخصیتی، رفتاری و روانی ما را هدایت می کند.

تست تله های زندگی (Life Traps Test) یا همان تله های شخصیتی اشاره به تست طرحواره (schema test) دارد. تله های زندگی همان طرحواره های ناسازگار هستند که شما را در دام خود فرو می برند.

در این پست اول در مورد تله های زندگی صحبت می کنیم و سپس تست تله های زندگی یا تست طرحواره را با هم انجام و تفسیر می کنیم.

تله های زندگی چیست؟

تله های زندگی 18 تله شخصیتی یا طرحواره ناسازگار هستند که با استفاده از تست طرحواره ناسازگار یانگ سنجیده می شوند. این تله ها یا طرحواره ها نه تنها روابط ما را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه تمام ویژگی های شخصیتی، رفتاری و روانی ما را هدایت می کند.

به جرات می توان گفت سکان زندگی اکثر ما دست همین تله ها یا طرحواره هاست که باعث می شود دست و پایمان بسته شود. این تله ریشه در دوران کودکی دارند و بر زندگی ما سایه می اندازند.

تله ها چگونه ما را هدایت می کنند؟

تله های زندگی برداشت های مخرب ما از زندگی به صورت الگوهای تکراری فکر، احساس و رفتار است که آن ها را در دوران زندگی کودکی فرا گرفته ایم.

این طرحواره ها وقتی فعال باشند ما احساساتی مانند دوران کودکی را تجربه می کنیم که باعث می شود همانگونه رفتار کنیم.

انواع تله های زندگی در تست طرحواره یانگ

تله ها یا طرحواره های زندگی 18 مورد هستند که در تست طرحواره ناسازگار یانگ به آن ها اشاره شده است. این طرحواره ها در تست طرحواره عبارتند از:

 1. طرحواره رها شدگی/بی ثباتی (ab)
 2. طرحواره بی اعتمادی بد رفتاری (ma)
 3. طرحواره محرومیت هیجانی (ed)
 4. طرحواره نقص- شرم (ds)
 5. طرحواره انزوای اجتماعی-بیگانگی (si)
 6. طرحواره وابستگی- بی کفایتی (di)
 7. طرحواره آسیب پذیری نسبت به ضرر و بیماری (vh)
 8. طرحواره خود تحول نیافته- گرفتار (EM)
 9. طرحواره شکست (FA)
 10. طرحواره استحقاق (ET)
 11. طرحواره ضعف خویشتن داری (IS)
 12. طرحواره اطاعت (SB)
 13. طرحواره ایثار (SS)
 14. طرحواره تایید طلبی (AS)
 15. طرحواره منفی گرایی-بدبینی (NP)
 16. طرحواره بازداری هیجانی (EI)
 17. طرحواره معیارهای سرسختانه/عیب جویی افراطی (US)
 18. طرحواره تنبیه (PU)

تست تله های زندگی یا تست تله های شخصیت

در اینجا تست تله های شخصیت، یا تست تله های زندگی را با هم بررسی می کنیم. سوالات زیر مربوط به تست طرحواره های ناسازگار یانگ می باشد و کمک می کند تا شما تله های زندگی خود را بشناسید.

تست طرحواره (تله هافرم کوتاه (36 سوالی)

در پرسشنامه طرحواره های زیر به هریک از سوالات جواب بدهید. پاسخ های خود را بین 1 تا 10 به صورت زیر در نظر بگیرید.

1 = کمترین شباهت را به من دارد.

2

3

4

5 = تا حدودی به من شبیه است

6

7

8

9

10= بیشترین شباهت را به من دارد.

 

سوالات تست طرحواره یا تله های زندگی

طرحواره محرومیت هیجانی (ed)

سوال 1- کسی را نداشته ام که از من مواظبت کند، در زندگی با من سهیم باشد یا عمیقا ً نگران اتّفاقاتی که برایم می افتد باشد

سوال 2- کسی را نداشته ام که به من صمیمیت، توجّه و محبت نشان دهد.

طرحواره رها شدگی/بی ثباتی (ab)

سوال 3- آنقدر به دیگران نیازمندم که نگران از دست دادن آنها هستم.

سوال 4- نگرانم افرادی که به آنها احساس نزدیکی می کنم مرا ترک کنند.

طرحواره بی اعتمادی بد رفتاری (ma)

سوال 5- احساس می کنم دیگران از من سوء استفاده می کنند.

سوال 6- احساس می کنم باید در حضور دیگران از خودم محافظت کنم و گرنه عمدا ً به من صدمه می زنند.

طرحواره نقص– شرم (ds)

سوال 7- هر کسی که من از او خوشم بیاید به محض اینکه متوجّه نقایص و کمبود های من شود، دیگر نمی تواند مرا دوست داشته باشد.

سوال 8- اگر کسی واقعاً مرا بشناسد، مایل نیست با من ارتباط  نزدیکی بر قرار کند.

طرحواره انزوای اجتماعیبیگانگی (si)

سوال 9- من اساساً با دیگران تفاوت هایی دارم.

سوال 10- به کسی یا چیزی تعلق خاطر ندارم و احساس تنهایی می کنم.

طرحواره وابستگی– بی کفایتی (di)

سوال 11- احساس می کنم قادر نیستم به تنهایی از پس کارهای زندگی روزمره ام برآیم.

سوال 12- فکر می کنم برای انجام کارهای روزمره ام به دیگران وابسته هستم.

طرحواره آسیب پذیری نسبت به ضرر و بیماری (vh)

سوال 13- نمی توانم از این احساس خلاص شوم که اتّفاق بدی می خواهد بیفتد.

سوال 14- احساس می کنم هر لحظه ممکن است یک مصیبت (طبیعی، حقوقی و یا پزشکی) برایم اتّفاق بیفتد.

طرحواره خود تحول نیافته– گرفتار (EM)

سوال 15- قادر نیستم مثل هم سن و سال هایم از پدر و مادرم مستقل شوم.

سوال 16- اگر من و والدینم مسائل خصوصی خودمان را از یکدیگر پنهان کنیم، احساس گناه یا خیانت می کنیم.

طرحواره شکست (FA)

سوال 17- برای رسیدن به اهدافم بی کفایت هستم.

سوال 18- به اندازه اکثر مردم در کارهایم با استعداد نیستم.

طرحواره استحقاق (ET)

سوال 19- وقتی از کسی چیزی می خواهم پذیرش جواب “نه” برایم بسیار دشوار است.

سوال 20- من آدم خاصی هستم و مجبور نیستم محدودیّت هایی را که سر راه مردم قرار داد بپذیرم.

طرحواره ضعف خویشتن داری (IS)

سوال 21- نمی توانم خودم را مقید کنم که کارهای تکراری و کسل کننده را انجام دهم.

سوال 22- اگر به هدفم نرسم زود مایوس می شوم و دست از کار می کشم.

طرحواره اطاعت (SB)

سوال 23- احساس می کنم چاره ای ندارم جز اینکه به خواسته های دیگران تن بدهم، وگرنه یا درصدد تلافی بر می آیند یا عصبانی می شوند یا مرا طرد می کنند.

سوال 24- معمولاً در روابطم با دیگران به آنها اجازه می دهم بر من مسلط  شوند.

طرحواره ایثار (SS)

سوال 25- آدم خوبی هستم چون بیش از آنکه به فکر خودم باشم به دیگران فکر می کنم.

سوال 26- آنقدر به خاطر کارهای افرادی که از آنها مراقبت می کنم سرم شلوغ است که زمان کمی برای خودم باقی می ماند.

طرحواره تایید طلبی (AS)

سوال 27- ثروتمند بودن و ارتباط با افراد مهم به من احساس ارزشمندی می دهد.

سوال 28- اگر دیگران به موفقیت هایم توجّه کنند این موفقیت ها بیش از هر چیز برایم با ارزش می شود.

طرحواره منفی گراییبدبینی (NP)

سوال 29- احساس می کنم حتی زمانی هم که کارها به خوبی پیش می رود، یک روند موقتی است.

سوال 30- اگر رویداد خوبی پیش آید، نگران می شوم که به دنبال آن حادثه بدی اتّفاق بیفتد.

طرحواره بازداری هیجانی (EI)

سوال 31- از اینکه احساسات مثبتم ( مثل محبت و توجّه ) را به دیگران نشان دهم، خیلی خجالت می کشم.

سوال 32- برایم شرم آور است که احساساتم را نزد دیگران بروز دهم.

طرحواره معیارهای سرسختانه/عیب جویی افراطی (US)

سوال 33- باید در بیشتر کارها بهترین باشم، نفر دوم بودن را نمی توانم بپذیرم.

سوال 34- سعی می کنم کارم را به بهترین نحو انجام دهم، اینکه کاری «تا حدودی خوب باشد» راضی ام نمی کند.

طرحواره تنبیه (PU)

سوال 35- اگر اشتباه کنم سزاوار مجازاتم.

سوال 36- اگر سخت تلاش نکنم باید منتظر ضرر و باخت باشم.

نمره گذاری تست طرحواره یا تست تله های زندگی

پس از پاسخ به سوالات فوق بر اساس امتیازهای 1 تا 10 حالا می توانید نتایج خود را طبق تصویر زیر نمره گذاری کنید:

تفسیر جامع تست طرحواره های ناسازگار یانگ

برای تفسیر بیشتر تست طرحواره های ناسازگار می توان به کتاب طرحواره های ناسازگار، اثر ارزشمند یانگ مراجعه کرد. همچنین شما می توانید به صورت آنلاین تست طرحواره های ای سنج را انجام دهید. فرم کامل این تست در وب سایت ای سنج با تفسیر کاملا تخصصی قرار گرفته است. همچنین در سایت ای سنج شما می توانید اختلالات شخصیت احتمالی و همچنین ریشه های تحولی طرحواره های خود را با توضیحات کامل دریافت نمایید.

https://esanj.ir/young-early-maladaptive-schema-test

لینک کوتاه : https://fardayekhoob.ir/?p=2773

برچسب ها

ثبت دیدگاه

قوانین ارسال دیدگاه
 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.