افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 10 June , 2024
0

شرح وظایف نظافتچی و نیروهای خدماتی چیست؟ از کجا نیروی نظافتی بگیریم؟

 • کد خبر : 5395
شرح وظایف نظافتچی و نیروهای خدماتی چیست؟ از کجا نیروی نظافتی بگیریم؟

سرایداران و نظافتچی های ساختمان بخش اعظمی از ساختمان ها را پاک، بهداشتی، منظم و در موقعیت بهتر نگه می دارا هستند. ما در‌این مقاله سوژه وظایف سرایدار یا این که نظافتچی منزل میپردازیم. وظایف سرایدار یا این که نظافتچی ساختمان سرایداران و نظافتچی های ساختمان معمولاً شغل های ذیل را اجرا میدهند: آشغال ها […]

سرایداران و نظافتچی های ساختمان بخش اعظمی از ساختمان ها را پاک، بهداشتی، منظم و در موقعیت بهتر نگه می دارا هستند. ما در‌این مقاله سوژه وظایف سرایدار یا این که نظافتچی منزل میپردازیم.

وظایف سرایدار یا این که نظافتچی ساختمان

سرایداران و نظافتچی های ساختمان معمولاً شغل های ذیل را اجرا میدهند:

 • آشغال ها را گردآوری فرمائید و آن را خالی نمائید.
 • کف های ساختمان را جارو نمایید، منزه فرمائید یا این که جاروبرقی بزنید.
 • خدمت‌های بهداشتی را پاک فرمائید و آن‌ها‌را با وسایل ذخیره فرمایید.
 • نشت و بقیه مخاطرات را با امکانات مطلوب منزه نمائید.
 • پنجره ها، دیوارها و شیشه ها را بشویید.
 • سطوحی را که آراسته لمس میگردند پاک و ضد عفونی نمائید.
 • اسباب و اثاث نظافت را توصیه دهید.
 • تعمیرات جزئی ساختمان اجرا دهید.
 • در هنگام احتیاج به تعمیرات اصلی به مدیران استحضار بدهید.
 • درها را برای ایمن سازی ساختمان ها قفل نمایید.

سرایداران و نظافتچی های ساختمان، ساختمان های اداری، مدرسه های، درمانگاه ها و بقیه جای ها را منزه، بهداشتی و در موقعیت نیکی نگه می دارا‌هستند. بعضا صرفا منزه می نمایند، در حالی که برخی دیگر طیف وسیعی از وظایف را بر ذمه دارا هستند.

برخی از سرایداران و نظافتچی های ساختمان خلال پاک و منظم نگه داشتن درون ساختمان ها در فضای گشوده فعالیت می نمایند. آنان ممکن میباشد کارهایی مانند چمن زنی، جارو کردن مسیرها و برف برداری را جاری ساختن دهند. بعضی نیز بر سیستم گرمایش و سرمایش ساختمان بررسی می نمایند و از کارایی درست آن باور مییابند.

سرایداران و نظافتچی های ساختمان از ابزار و اشکال امکانات متعددی به کارگیری می نمایند. ابزار پاک کردن معمولی ممکن میباشد دربرگیرنده جارو، موپ و چنگک باشد. ابزارهای دیگر عبارتند از سمپاش، بافر کف ،و برف گیر.

برخی از سرایداران مسئول تعمیر ایرادات جزئی برق یا این که لوله کشی مانند شیرهای آب نشتی می‌باشند.

در تحت مثال هایی از گونه های سرایدار و نظافت ساختمان اورده شده میباشد:

سرپرستان ساختمان: مسئول حفظ از ساختمان های مسکونی مانند سوئیت ها و کاندومینیوم ها می‌باشند. اگرچه وظایف آنان مانند بقیه سرایداران میباشد، بعضا از ناظران ساختمان نیز به گردآوری اجاره و نماد دادن مکان خالی به مستاجران احتمالی یاری می نمایند.

نگهبانان: سرایداران یا این که کارگران نظافتی میباشند که معمولاً از تجهیزات سازمانی مانند مدرسه های و مریض‌خانه ها محافظت می نمایند.

برای داده ها مرتبط با کارگرانی که از منزل‌ها یا این که مشاغل سری مانند هتل‌ها مراقبت می‌نمایند، به خدمتکاران و نظافتچی‌های منزل‌داری رجوع‌نمایید.

دور و بر شغل

سرایداران و نظافتچیان ساختمان در سال ۲۰۲۱ حدود ۲.۳ میلیون فعالیت داشتند.

وسیع ترین کارفرمایان سرایدار و نظافتچی ساختمان به گستردن پایین بودند:

سرویس ها به ساختمان ها و منازل مسکونی ۳۶%

مدرسه ها ابتدایی و دبیرستان؛ دولتی، محلی و سری ۱۳

بهداشت و معالجه و امداد های اجتماعی ۷

دولت ۵

سازمان‌های مذهبی، یاری‌های مالی، مدنی، حرفه ای و سازمان‌های شبیه ۴

سرایداران و نظافتچی‌های ساختمان معمولاً در باطن منزل عمل می‌نمایند، البته ممکن میباشد در فارغ خانه برای کارهایی مانند جارو کردن معابر، چمن‌زنی و پارو کردن برف فعالیت نمایند. آن ها بیشتر روز را به رویه رفتن، ایستادن یا این که خم شدن در زمان نظافت کردن میگذرانند. آن‌ها اکثر اوقات وسایل و امکانات هنگفت را جابجا یا این که بلند می نمایند. در فیض، ممکن میباشد شغل روی کمر، بازوها و پاها دشوار باشد. بعضی از امور، مانند نظافت کردن خدمت‌های بهداشتی و جای ‌های آشغال، آلوده یا این که نامطلوب می‌باشند.

بلاها و بیماری ها

سرایداران و نظافتچیان ساختمان بعضی وقتها در طول فعالیت مصدوم می‌شوند. از جمله، آن‌ها ممکن میباشد مبتلا رگ به رگ شدن یا این که کشیدگی ناشی از بلند کردن اجسام هنگفت یا این که درد و درد ناشی از جنبش های مکرر شوند. کارگران ممکن میباشد فراگیری ایمنی و ارگونومی را برای به دست کم رساندن این مخاطرات اخذ نمایند.

اپلیکیشن های کاری

اکثر سرایداران و نظافتچی های ساختمان تک تک وقت فعالیت می نمایند، البته فعالیت پاره وقت رایج میباشد. نرم افزار کاری ممکن میباشد متعدد باشد. از آنجایی که ساختمان‌های اداری اکثر زمان ها در حالی که خالی می‌باشند پاک میگردند، اکثری از نظافتچی‌ها در سا‌عتها بعد از ظهر عمل می‌نمایند. وقتی که نیاز به تعمیر و حفظ ۲۴ ساعته باشد، مانند بیمار‌ستان ها، نظافتچی ها در کشیک هایی فعالیت می نمایند که ممکن میباشد دربرگیرنده شب ها، پایان هفته ها یا این که تعطیلات باشد.

فراگیری

اکثر سرایداران و نظافتچی های ساختمان در زمان شغل خاطر میگیرند. اشخاص تازه کار معمولاً با یک سرایدار باسابقه خیس شغل می نمایند و شیوه استعمال و مراقبت از تجهیزاتی مانند جاروبرقی، بافر کف و بقیه امکانات و ابزار را حافظه می‌گیرند. آن ها همینطور ممکن میباشد حافظه بگیرند که به چه شکل ایرادات جزئی برق و لوله کشی را تعمیر نمایند.

شخصیت و علایق

طبق چارچوب، سرایداران و نظافتچیان ساختمان معمولاً به بخشها گزینه عشق ساختمان و سازماندهی عشق و علاقه دارا‌هستند . حوزه‌ گزینه عشق ساختمان علامت دهنده تمرکز بر شغل با ابزار و ماشین آلات و ایجاد کرد یا این که تعمیر چیزهای عملی میباشد. حوزه‌ عشق و علاقه سازماندهی نشانه دهنده تمرکز بر فعالیت با داده ها و فرآیندها برای آراسته نگه داشتن چیزها در سیستم های منظم میباشد.

در‌حالتی که مطمئن نیستید که عشق‌ای به ساختمان یا این که سازمان‌دهی دارید که ممکن میباشد با شغلی تحت عنوان سرایدار و نظافتچی ساختمان مطابقت و همخوانی داشته باشد.

سرایداران و نظافتچی های ساختمان نیز می بایست دارنده خصوصیت های خاص ذیل باشند:

مهارت های فی مابین شخصی: سرایداران و نظافتچیان ساختمان بایستی با بقیه نظافتچی ها، کسانی که در ساختمان هایی که آن ها منزه می نمایند معاش می نمایند یا این که فعالیت می نمایند و سرپرستان آن‌ها به خیر و خوبی کنار بیایند.

مهارت های مکانیکی: سرایداران و نظافتچیان ساختمان بایستی عملیات کلی ساختمان را فهم و شعور نمایند. آن ها بایستی بتوانند تعمیرات ساده را جاری ساختن دهند، مانند تعمیر شیرهای آب که نشتی دارا‌هستند.

استقامت بدنی: سرایداران و نظافتچی‌های ساختمان بیشتر روز کاری را روی پای خویش می گذرانند – با امکانات نظافتی و بلند کردن و انتقال اسباب و اثاث یا این که ابزار. در فیض می بایست استقامت بدنی خیر و خوبی داشته باشند.

توان بدنی: سرایداران و نظافتچی های ساختمان اکثر زمان ها می بایست مواد نظافتی و امکانات هنگفت را بلند و جابجا نمایند. از جمله، مفاد تمیز کننده مایع و ظروف آشغال قادر است بسیار هنگفت باشد، بدین ترتیب کارگران می بایست به اندازه کافی قادر باشند که سوای زخم رساندن به کمر، آنان را بلند نمایند.

مهارت های مدیر فرصت: سرایداران و نظافتچیان ساختمان بایستی بتوانند وظایف خویش را به موقع طراحی برنامه و کامل شدن نمایند.

جهت اجرا نظافت خانه ، نظافت ساختمان اداری و موسسه ها با شرکت خدماتی فنباز تماس گرفته و درخواست پرسنل خانم یا این که آقا برای نظافت خانه خویش فرمائید و همینطور جهت تعرفه نظافت خانه در کرج از کاشناسان مشورت بگیرید.

لینک کوتاه : https://fardayekhoob.ir/?p=5395

برچسب ها

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

قوانین ارسال دیدگاه
 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.